Orientering om gravferd

Melding til offentlige myndigheter


Dødsfallet må meldes til lensmann/skifterett. Vi sender en foreløpig melding til disse, og deretter må pårørende ta kontakt med lensmannen ved videre behandling av dødsboet. Lensmannen/Skifteretten underretter Trygdekontor og Folkeregister. Skifteretten krever at arvinger innen 60 dager sender inn skjema for valgte skifteform til skifteretten.

Tilbake