Orientering til arvinger

Gjenlevende ektefelle


Som du kanskje vet, er tingretten forpliktet til å påse at det blir ordnet med dødsboet (dvs. det din ektefelle etterlater seg av eiendeler og gjeld) på riktig måte etterarveloven, ekteskapsloven og skifteloven. Som avdødes ektefelle står du i en særstilling i de nevnte lovene, og her gir vi en orientering om reglene.

Tilbake