Orientering til arvinger

Retten til arv


Hovedreglene om rett til arv
Samboere med felles barn har fra 1. juli 2009 rett til en arv etter hverandre på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G). Pr. 2015 utgjør 4 G kr 360.272,-. Denne arveretten følger direkte av loven. Man har altså rett til en arv på 4 G uten at dette er fastsatt i testament.

Den gjenlevende samboerens rett til å arve 4 G forutsetter at dødsboet etter den avdøde har en nettoverdi som er på minst dette beløpet. Dødsboet etter den avdøde består av alt det samboeren etterlater seg av verdier og gjeld. Utgjør dødsboet en nettoverdi på 4 G eller mindre, har den gjenlevende rett til å arve alt samboeren etterlater seg.

Den gjenlevende samboerens rett til å arve inntil 4 G går foran arveretten til den avdøde samboerens barn.

Adgangen til å øke eller redusere arven ved testament
En samboer kan fastsette i testament at den andre samboeren skal arve mer eller mindre enn det som følger av loven (4 G).

Om det fastsettes i testament at den andre samboeren skal arve mindre enn det som følger av loven, skal han eller hun varsles om dette. Hvis samboeren ikke er varslet, er en slik testamentsbestemmelse som hovedregel ikke gyldig. Det kan derfor være hensiktsmessig å sikre dokumentasjon om at samboeren er varslet.

Adgangen til å fastsette i testament at samboeren skal arve mer enn det som følger av loven, begrenses av reglene om barnas pliktdelsarv. Har man barn, er to tredeler av arven forbeholdt barna. Det vil si at det maksimale man kan bestemme at samboeren skal arve, er en tredel av det man etterlater seg. Er arvelaterens formue så stor at hvert barn kan arve en million kroner hver, kan arvelateren likevel testamentere alt det overskytende til fordel for samboeren, selv om dette utgjør mer enn en tredel av formuen.

Samboere uten felles barn
Samboere som ikke har felles barn, har ingen arverett etter hverandre etter loven. Ønsker man at den andre samboeren skal ha rett til arv, må dette fastsettes i testament. Har man særkullsbarn, er adgangen til å fastsette arverett i testament begrenset av reglene om barnas pliktdelsarv (se avsnittet over). Har man vært samboere i fem år eller mer, kan man likevel fastsette at den andre samboeren skal ha rett til en arv på inntil 4 G som går foran særkullsbarnas rett til pliktdelsarv.


Tilbake