Orientering til arvinger

Testament


Ellers gjelder den arvefordelingen som er beskrevet foran, bare dersom avdøde selv ikke har endret den ved å opprette testament på gyldig måte. Et testament kan enten utvide eller innskrenke dine rettigheter etter loven. Et testament som innskrenker dine rettigheter, er ikke gyldig med mindre du har fatt kjennskap til det før ektefellen døde. Din rett til minstearven kan ikke begrenses ved testament.

Tilbake