Priser på gravferd i Hamar

(pr. 01.01.2018)


En ny forskrift om “Prisopplysninger for varer og tjenester” som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 -Prismerking. Prisene viser minimumspriser og maksimumspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i § 16 i Prisoversikt for gravferd.
Alle priser er inklusiv merverdiavgift.

Det kan søkes NAV om “Behovsprøvet gravferdshjelp”. Max stønadsbeløp er kr. 23.337,-. (Se pensjon, trygdeytelser og stønad under forberedelser øverst på siden.
VARER OG TJENESTER MINIMUM MAKSIMUM
Kiste 4.800,- 39.200,-
Nedlegging 1.290,- 1.290,-
Begravelsesbil inklusiv mannskap 2.330,- 4.500,-
Dekorasjonsmateriell i gravferden
1.460,- 2.500,-
Assistanse i gravferden 2.675,- 4.403,-
Dødsannonse i HA 100 mm (m/kantusramme)
3.050,- 3.813,-
Kistedekorasjon m/bånd 2.500,- 5.000,-
Honorar avgiftsfritt 3.160,- 3.560,-
Honorar avgiftspliktig 1.320,- 1.320,-
Sum 24.085,- 68.786,-
For en full og riktig oversikt tilpasset ditt behov anbefaler vi at du kontakter oss for et uforbindlig prisoverslag.


KISTER PRIS
AZUR 15 16.300,-
CONTINENTAL 50 39.200,-
DUETT 65
9.800,-
KONTUR 44 EIK 23.700,-
KONTUR 44 KIRSEBÆR
29.400,-
LILJE 67 11.500,-
NATUR 28 HVIT 11.600,-
NATUR 28 VOKSET 12.800,-
OCEAN 63 14.800,-
PRISMA 4.800,-
PROFIL T3P 10.500,-
SOLID 41, EIK 24.700,-
SOLID 41, HVIT ELLER BRUN 13.900,-
TOTEN T4 (MEST BRUKTE) 9.400,-
TOTEN TREHVIT 9.600,-
TOTEN 4 EB 10.600,-
TOTEN 4 EL 10.100,-
TOTEN 4 EBL 11.100,-


BARNEKISTER PRIS
40 CM 2.590,-
65 CM 3.500,-
75 CM 3.695,-
95 CM 4.170,-
130 CM 4.425,-
170 CM 5.065,-


SANGHEFTER TYPE ST TYPE SD TYPE BFN
25 STK 1.025,- 1.225,- 1.075,-
50 STK 1.150,- 1.450,- 1.250,-
75 STK 1.275,- 1.650,- 1.425,-
100 STK 1.400,- 1.900,- 1.600,-
125 STK 1.525,- 2.125,- 1.775,-
150 STK 1.650,- 2.350,- 1.950,-
175 STK 1.775,- 2.575,- 2.125,-
200 STK 2.000,- 2.800,- 2.400,-
225 STK 2.025,- 3.025,- 2.475,
250 STK 2.150,- 3.250,- 2.650,
275 STK 2.275,- 3.475,- 2.825,-
300 STK 2.400,- 3.700,- 3.000,-


BÅRETRANSPORT PRIS
STARTGRUNNLAG 800,-
PR. KILOMETER 15,-
TIMEPRIS PR. MANN 750,-
NEDLEGGING 1.240,-


DEKORASJONSMATERIELL PRIS
KIRKE 2.500,-
KAPELL 1.765,-
SYKEHJEM 1.450,-


ASSISTANSE I GRAVFERDEN
PRIS
ASSISTANSE I GRAVFERDEN 2.500,- + kjøregodtgjørelse
AVGIFTSPLIKTIG HONORAR 1.320,-
AVGIFTSFRITT HONORAR 3.160,- 3.560,-