Pensjon, trygdeytelser og stønad

Informasjon om pensjon, trygdeytelser og stønad finner du her.


Orientering om gravferd

Informasjon om båretransport, valg av sang og musikk til seremonien, og offentlig melding finner du her. Les mer...

Orientering til arvinger

Her finner du bl.a. informasjon om retten til arv og uskifte, samt nedlastbare skjemaer vedr. skifte av dødsbo. Les mer...

Forberedelser

Når et dødsfall inntreffer, er det mange ting som må ordnes opp i. Vi hjelper deg! Les mer...