Gjennomføring

Solosang og salmer


Schubert
Ave Maria


Sandell/Ahnfeldt
Blott en dag

Sandell/Sv. Folketone
Bred dina vida vingar

Brorson/No. Folketone
Den store, hvite flokk

Bjerkrheim/Tønnesen
Det er makt i de foldede hender

Madsen/Madsen
Du kommer, Jesus til meg inn

Trad

Där rosor aldrig dor

Eidsvåg

Eg ser

Tysk/No. Folketone

Eg veit i himmerik ei borg

Reissiger

En sangers bønn (Ånders Herre)

Båckman/Nilsson

Gabriellas sång

Brattland/Irsk folketune
Gje meg handa di, ven

Klewe

Herrens bønn

Brorson/No. Folketone
Hvor er det godt å lande

Larsen/Larsen

Hymne 
(Fadervår)

Laurinus/No. Folketone
I himmelen, i himmelen

Lithell/Russ. Folkemelodi

Jag har hört om en stad

Rosenius/Lorenz
Jag är främling

Tobiassen/Lunde
Jeg er i Herrens hender

Fougner/Lunde 

Ikke en spurv til jorden

Beethoven

Lovsang

Taube/Taube
Nucturne

Boberg/Sv. Folketone

O store Gud

Hovden/Hultmann
Takk, min Gud for alt som hende

Vinje/Grieg
Ved Rondane

Grieg
Våren

Graham/Løvland
You Raise Me Up

Salmer

NS 416 Alltid freidig 1,2,3
NS 308 Alt står i Guds faderhånd 1,2,3
NS 836 Bedre kan jeg ikke fare 1,2,3
NS 490 Blott en dag 1,2,3
NS 816 Bred dina vida vingar 1,2
NS 187 Deg være ære 1,2,3
NS 56 Deilig er jorden 1,2,3
NS 244 Den store, hvite flokk 1,2,3
SB 303 Du kommer, Jesus til meg inn 1,2,3,4,5
NS 552 Dype, stille, sterke, milde 1,2,3
NS 843 Eg veit i himmerik ei borg 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10
NS 812 Fager kveldssol smiler 1,2,3,4
NS 607 Fred til bot for bittert savn 1,2
NS 838 Gud, når du til oppbrudd kaller 1,2,3,4,5
NS 247 Hen overjord et pilgrimstog 1,2,3
NS 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære 1,2,3
S97 41 Himlen blåner for vårt øye 1,2,3
NS 444 Hos Gud er evig glede 1,2,3
NS 850 Hvor er det godt å lande 1
NS 596 I dine hender, Fader blid 1,2,3,4
NS 844 I himmelen, i himmelen 1,2,3,4,5,6,7,8
NS 454 Ikke en spurv til jorden 1,2,3
NS 487 Ingen er så trygg i fare 1,2,3,4,5
NS 862 Jeg er en seiler på livets hav 1,2,3,4,5,6
NS 497 Jeg er i Herrens hender 1,2,3,4
NS 14 Jeg løfter opp til Gud min sang 1,2,3,4,5,6
NS 856 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn 1,2,3,4,5,6
NS 179 Jesus lever, graven brast 1,2
NS 669 Kjærlighet fra Gud 1,2,3
NS 414 Lei, milde ljos 1,2,3
LR 848 Lykksalig, lykksalig 1,2,3,4,5,6,7,8,9
NS 86 Navnet Jesus blekner aldri 1,2,3
NS 468 Nærmere deg min Gud 1,2,3,4,5
NS 866 Nå er livet gjemt hos Gud 1,2,3,4,5
NS 814 O bli hos meg 1,2,3,4,5
NS 808 Se, solens skjønne lys og prakt 1,2,3,4
NS 303 Sørg du for meg, Fader kjær 1,2,3,4,5
NS 608 Så ta ta mine hender 1,2,3
NS 855 Tenk når engang den tåke er forsvunnet 1,2,3,4,5,6,7
NS 460 Velt alle dine veier 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12
S97 106 Vi er et folk på vandring 1,2,3
NS 295 Vår Gud har er så fast en borg 1,2,3,4
NS 698 Å leva det er å elska 1,2,3
NS 508 Å tenk når engang samles skal 1,2,3,4
 

Vers i dødsannonsen

Her finner du en oversikt over flere vers å velge mellom. Les mer...

Minneord på blomstersløyfer

Her finner du en oversikt over flere minneord å velge mellom. Les mer...

Musikkstykker

Her finner du en oversikt over flere musikkstykker å velge mellom. Les mer...

Gravsted

Her finner du en oversikt over flere solosanger og salmer å velge mellom. Les mer...

Gjennomføring

Informasjon om vers, minneord, musikkstykker, salmer og gravsted finner du her. Les mer...