Orientering om gravferd

Informasjon om båretransport, valg av sang og musikk til seremonien,
og offentlig melding finner du her.


Hedmark skattefogdkontor

Telefon: 800 80 000


Østre Innlandet Tingrett

Åpningstid 08.00 – 15.00
Kontor: Østregate 41, Hamar
Postadresse: Postboks 4450, 2326 Hamar
Sentralbord: 61 99 12 50
E-post: toinpost@domstol.no
Besøk nettsted

Orientering til arvinger

Her finner du bl.a. informasjon om retten til arv og uskifte, samt nedlastbare skjemaer vedr. skifte av dødsbo. Les mer...

Pensjon, trygdeytelser og stønad

Informasjon om pensjon, trygdeytelser og stønad finner du her. Les mer...

Forberedelser

Når et dødsfall inntreffer, er det mange ting som må ordnes opp i. Vi hjelper deg! Les mer...