Orientering om gravferd

Informasjon om båretransport, valg av sang og musikk til seremonien,
og offentlig melding finner du her.


Skifteretten (Hedmarken tingrett)

Østregt. 41, Hamar
Telefon: 62 55 06 50


Hedmark skattefogdkontor

Telefon: 815 81 806


Tinghuset

Åpningstid 0800 - 1500
Kontor: Østregt. 41, Hamar
Postadresse: Hamar tinghus, 2326 Hamar Sentralbord: 61 99 12 50
E-post: hedmarken.tingrett@domstol.no
Besøk nettsted


Orientering til arvinger

Her finner du bl.a. informasjon om retten til arv og uskifte, samt nedlastbare skjemaer vedr. skifte av dødsbo. Les mer...

Pensjon, trygdeytelser og stønad

Informasjon om pensjon, trygdeytelser og stønad finner du her. Les mer...

Forberedelser

Når et dødsfall inntreffer, er det mange ting som må ordnes opp i. Vi hjelper deg! Les mer...