Forberedelser

Når et dødsfall inntreffer, er det mange ting som må ordnes opp i.
Hamar Begravelsesbyrå as er behjelpelig.


Vi hjelper deg med:

 • Fastsetting av tider i samråd med familien
 • Kontakter prest, organist, kirketjener osv.
 • Offentlige papirer
 • Søknader om økonomisk støtte fra folketrygden,
  fagforening, forsikring
 • Anskaffelse av kiste og nødvendig utstyr
 • Stell av den døde
 • Innrykking av annonser, trykking av program
 • Blomster og dekorering
 • Legge til rette og delta under sørgehøytidligheten
 • Transport av og/eller forsendelse av båren
 • Minnesamvær eller catering til hjemmet
 • Navninnhugg i gamle monumenter, nye monumenter

Orientering om gravferd

Informasjon om båretransport, valg av sang og musikk til seremonien, og offentlig melding finner du her. Les mer...

Orientering til arvinger

Her finner du bl.a. informasjon om retten til arv og uskifte, samt nedlastbare skjemaer vedr. skifte av dødsbo. Les mer...

Pensjon, trygdeytelser og stønad

Informasjon om pensjon, trygdeytelser og stønad finner du her. Les mer...