Pensjon, trygdeytelser og stønad

Bankboks


Dersom det er nødvendig å åpne bankboksen før skiftesattest er gitt, kan det gjøres avtale med Tingretten som vil utstede en midlertidig fullmakt. Denne fullmakten gis sammen med en representant fra banken, bl.a. for å hente et eventuelt testamente/ektepakt som i så fall straks skal leveres Tingretten.

Tilbake