Orientering om gravferd

Båretransport


Avdøde må overføres fra dødsstedet til kapellet på kirkegården der seremonien skal foregå. Begravelsesbyrået tar kontakt med sykehjem/sykehus for avtale.

  1. Båren kan overføres i stillhet.
  2. Pårørende kan følge båren fra dødsstedet til kapellet.
  3. Pårørende kan møte opp til avtalt tid på kapellet der seremonien skal foregå.

Tilbake