Pensjon, trygdeytelser og stønad

Båretransport


Når et medlem i NAV Trygd dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr 2.538,- pr. 2021) til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt dekket. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Vi kan gi nærmere orientering og på vegne av den som tar hånd om gravferden søke NAV Trygd om refusjon av båretransportutgifter.

Tilbake