Pensjon, trygdeytelser og stønad

Behovsprøvd stønad


Fra 1. januar 2003 falt gravferdsstøtten fra NAV Trygd på kr. 4.000,- bort. Det utbetales altså nå ingen ordinær gravferdsstønad.

Det kan søkes NAV Trygd om en såkalt behovsprøvet stønad, en søknad som vurderes ut fra et gjeldende regelverk. Kort forklart er reglene for denne type stønad følgende:

  • Vurderingsgrunnlaget er avdødes sist foreliggende ligningsattest. (Når avdøde etterlater seg ektefelle, må både avdødes og ektefellens ligningsattester forevises.)
  • Når avdøde var enslig, må vedkommendes nettoformue slik det vises på ligningsattesten være under kr. 22.723,- for at søknad skal vurderes (2016)
  • Når avdøde etterlater seg ektefelle, må parets felles finansformue (ikke nettoformue, men penger på konto, aksjer etc.), slik det vises på ligningsattesten være under kr. 45.446,- for at søknad skal vurderes.

Dersom det utbetales forsikring, tjenestepensjon eller et beløp fra fagforening, vil disse legges til før søknad vurderes. Vi kan gi nærmere orientering og på vegne av den som tar hånd om gravferden søke NAV
Trygd om behovsprøvd stønad.


Tilbake