Pensjon, trygdeytelser og stønad

Fagforeninger


En del fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer, i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. Før utbetaling må vanligvis skiftesattest forevises.
F.eks. forsikringsavtale med Sparebank 1, gir en utbetaling på 1/5 G. (kr. 18.014,-)
Søknadstema for organiserte i Fellesforbundet/Fagforbundet(forsikring)

Tilbake