Pensjon, trygdeytelser og stønad

Ligningskontor/folkeregister


Dødsfallet vil alltid bli meldt til folkeregisteret ut fra meldingen som blir levert Tingretten. Allikevel er det arvingenes plikt å levere selvangivelse for det året dødsfallet fant sted. Dersom det er spørsmål vedr. skatt/forskuddsskatt vil ligningskontoret være behjelpelig med dette.

Tilbake