Pensjon, trygdeytelser og stønad

Livsforsikringer og pensjonsforsikringer


De pårørende må selv melde fra til det selskapet forsikringen er tegnet i. De fleste selskaper har et skjema som må fylles ut, og som blir tilsendt ved henvendelse.
Hvis det er usikkerhet om avdødes eventuelle pensjon og forsikring, kan det gjøres en henvendelse til Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) for å søke i registret:”Forespørsel til register over livsforsikring og pensjon”.

Tilbake