Orientering om gravferd

Melding til offentlige myndigheter


Dødsfallet må meldes til Tingretten. Vi sender en foreløpig melding. Tingretten underretter NAV og Folkeregisteret. Tingretten krever at arvinger innen 60 dager sender inn skjema for valgte skifteform til skifteretten.

Tilbake