Pensjon, trygdeytelser og stønad

Nødvendige attester og tillatelser


Ved et dødsfall må pårørende eller advokat sende beskjed om forandring til en rekke instanser. Det gjelder for eksempel forhold som vedrører fast eiendom, leilighet, bank, post, låneinstitusjoner, televerk, E-verk og medlemskap i foreninger. Mange av disse instansene krever dødsattest og/eller skiftesattest. Slike attester er legitimasjon i en rekke forhold, f. eks. ved navneendringer på aksjer og fast eiendom (hjemmelsoverføring hos sorenskriver og disposisjon over bankboks/bankkonti. Ved dødsfall vil vanligvis tidligere fullmakter falle bort.

Tilbake