Orientering om gravferd

Seremoni


Seremonien foregår i kirken der avdøde sogner til eller i egnet seremonirom. Skal avdøde kremeres kan seremonien foregå i kirken eller krematoriet.

Tilbake