Orientering om gravferd

Valg av sang og musikk til seremonien


Ved begravelse er det vanlig med 3 salmer inne i kirken og 1 salme ved graven (ved jordfestelsen) Det kan også brukes 2 solostykker (sang og/eller instrumentalmusikk). Ved kremasjon brukes som regel en salme mindre.

Tilbake