Pensjon, trygdeytelser og stønad

Verge/setteverge


Dersom det er nødvendig med verge/setteverge, skal disse godkjennes av statsforvalteren. Det bør ikke foreslås setteverge blant slektninger på gjenlevende ektefelles side. Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer i bestemmelsene.

Tilbake