Pensjon, trygdeytelser og stønad

Ytelser ved barns dødsfall


Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr. 28.677,- til dekning av dokumenterte utgifter til gravferden (2024). På vegne av den som tar hånd om gravferden kan vi ordne med nødvendige søknader til NAV Trygd i denne forbindelse.

Tilbake