Pensjon, trygdeytelser og stønad

Ytelser ved barns dødsfall


Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr. 25.377,- til dekning av dokumenterte utgifter til gravferden (2021). På vegne av den som tar hånd om gravferden kan vi ordne med nødvendige søknader til NAV Trygd i denne forbindelse.

Tilbake